Markdræning

Etablering eller renovering af markdræn sker efter et grundigt forarbejde, med opmåling af markens højdeforskelle, vandstand på tilslutningsmuligheder og plantegninger af eksisterende dræn.

I samråd med bygherre drøftes, hvor effektiv dræning af marken skal være. Her har størrelsen og afstanden mellem drænledninger en betydning, ligesom man kan drøfte, om der skal etableres stikdræn på ledningen.

Ved særlige tilfælde, kan vi også sænke vandstanden i søer og vandhuller.

Drænet lægges i egnet drænmateriale, der bestemmes efter jordtype.

Kontakt os for en pris på dræningsopgave.

Lukket for kommentarer.